Hét platform voor alle energiedata


ErbisOne is een krachtig platform dat data van uw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.


 


Inzicht in uw energiestromen, onmisbaar in de energietransitie

Inzicht in uw energiestromen is essentieel voor het nemen van de juiste stappen in de energietransitie. Zonder feiten en cijfers over uw verbruik bent u in zekere mate stuurloos in dit thema en onvoldoende in staat om gefundeerde keuzes te maken op weg naar duurzaamheid. Het verkrijgen van inzicht in energie begint bij het verzamelen van alle (energie)data in uw gebouw(-en).

Van gebouwdata tot energiebesparing
Wist u dat uw gebouw(-en) een schat aan informatie bevat(-ten), die u alles kan vertellen over uw verbruik én u kan helpen bij het optimaliseren hiervan? U kunt data van elke mogelijke databron inlezen en verwerken tot relevante informatie. Denk hierbij aan databronnen zoals energiemeters, duurzame opwek, sensoren en klimaatinstallaties. Deze data leveren op verschillende niveaus inzicht in uw verbruik en bieden mogelijk ook inzicht in zaken als opwekking, comfort, rendement en teruglevering. Door het toevoegen van data over openingstijden, binnentemperaturen en weerinformatie wordt het mogelijk om slimme analyses uit te voeren en extra besparingskansen aan het licht te brengen.

Elk gebouw is uniek!
Ieder gebouw is uniek en ook dat is te zien aan de aanwezigheid van de soorten databronnen in een gebouw. Zo zal niet ieder gebouw beschikken over slimme meters en is niet ieder gebouw uitgerust met submeters. Ook kan een gebouw wel of niet voorzien zijn van zonnepanelen en/of WKO installatie(-s). Daarnaast kan de data-output van verschillende typen gebouwbeheersystemen (GBS’en) onderling flink variëren.

 

ErbisOne kan elke mogelijke databron inlezen!
Een belangrijke kracht van ErbisOne is dat het data uit elke mogelijke databron kan inlezen en verwerken tot betrouwbare informatie. Hiermee is ErbisOne hét platform voor alle energiedata. Om deze belofte waar te kunnen maken, is het platform reeds voorzien van meer dan honderd koppelingen met allerlei databronnen, van verschillende Meetbedrijven en GebouwBeheerSystemen (GBS’en) tot ZonPV-installaties en dataloggers. Al heeft u een databron waar nog geen koppeling mee is, zal het ontwikkelteam van ErbisOne deze alsnog voor u bouwen!

Hoofdmeterdata
Uw energiefacturen zijn gebaseerd op de data die (automatisch) uitgelezen wordt van uw hoofdaansluiting(-en). Dit is dan ook de meest betrouwbare informatie over uw energieverbruik. Ongeacht de grootte van uw gebouw(-en) en de data die voorhanden zijn, het is altijd goed om de data uit uw hoofdaansluitingen in te lezen.

Wanneer u een grootverbruiker bent, worden de data gecollecteerd door het verantwoordelijke meetbedrijf. Door middel van een machtiging kan ErbisOne deze data ophalen bij dit meetbedrijf en verwerken in het platform. Bent u een kleinverbruiker en is uw gebouw uitgerust met een slimme meter, dan worden de data gecollecteerd door een Onafhankelijke Diensten Aanbieder. Ook deze data is standaard door ErbisOne in te lezen. Enkele voorbeelden van bestaande koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn ondermeer: Anexo, Fudura, Joulz, Kenter, Ealyze, Innax, Enepa.

Data van elk type GBS
Een GBS vertelt veel over uw hoofdaansluitingen, maar kan u vaak ook veel vertellen over andere energiestromen binnen uw gebouw. In een GBS worden namelijk tal van datasoorten verzameld met betrekking tot verwarming, koeling en ventilatie. Daarnaast verzamelt een GBS vaak ook data over binnentemperaturen, openingstijden en aanwezigheid. Deze data helpen u bij het verkrijgen van een gedetailleerd beeld van uw verbruik.

Er zijn veel verschillende GBS’en op de markt, die op verschillende manieren functioneren en omgaan met data. Enkele voorbeelden van bestaande GBS koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn onder meer: Priva, Siemens, Johnson, BRControls, Webeasy etcetera.

Data uit duurzame installaties
Steeds meer gebouwen zijn uitgerust met installaties voor duurzame opwekking, zoals warmtepompen, zonnepanelen en WKO’s. Door data te collecteren uit deze installaties, krijgt u inzicht in het functioneren en renderen hiervan.

Data uit duurzame installaties zijn op verschillende manieren te verkrijgen. Zo kan deze data al ingelezen zijn in een GBS, waardoor de data van het GBS kan worden uitgelezen. In een ander geval kan de data direct worden gecollecteerd bij de leverancier van de installatie, bijvoorbeeld door een API-koppeling. Enkele voorbeelden van bestaande koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn ondermeer: SolarEdge, SMA Sunny Portal, Resol, Delta, SolarLog  etcetera.

Dataloggers, sensoren, databases...
Naast hoofdmeterdata, data uit GBS’en of duurzame installaties, zijn er nog tal van andere mogelijke databronnen en datasoorten die ErbisOne kan uitlezen. ErbisOne is namelijk hét platform voor álle data met betrekking tot energie. Denk hierbij aan dataloggers, sensoren en databases. Allerlei ontwikkelingen  binnen de energietransitie zoals laadpalen en batterijen roepen de vraag op van meer dataverwerking om inzicht te verkrijgen. Elke leverancier heeft hier vaak zijn eigen API of communicatieprotocol voor. De kracht van ErbisOne is dit geheel samen te brengen. En stel dat een koppeling niet bestaat, dan beschikt ErbisOne over een breed team aan ervaren developers om de gewenste koppeling alsnog mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van bestaande koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn ondermeer: Meteo, Smappee, Autarco, Bgrid, BPChargemaster, Centrica,  NDMulticube, Factorylab en nog vele anderen.
Lees verder

Hét platform voor alle energiedata

Lees verder

Het Data Management Center

Lees verder

Optimaal monitoren van zonnepanelen

Lees verder

Energie besparen met rapporten en analyses

Lees verder

Benchmark de energieprestaties van uw gebouwen

Lees verder

Succesvol monitoren van WKO-installaties

Lees verder

Visualiseer en deel uw energieprestaties op publieke schermen

Lees verder

Interactieve dashboards in eigen stijl en opmaak

Lees verderMeer informatie?

Wilt u meer informatie over ErbisOne, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan direct contact met ons op!

Contact


Deel dit blog met uw netwerk

LINKEDIN