Succesvol monitoren van WKO-installaties


Voor het (duurzaam) verwarmen en koelen van gebouwen, zijn warmte- koudeopslagsystemen, oftewel WKO-systemen, erg populair in Nederland. Een klimaatbewuste keuze, want met een goed functionerend WKO reduceert een organisatie zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot, wat tevens leidt tot een flinke kostenbesparing.


Monitoing voor actief beheer van uw WKO

Wanneer een gebouw is uitgerust met een WKO-systeem, is het natuurlijk gewenst om dit maximaal te benutten. Het succes van een WKO staat of valt ten eerste met een ontwerp wat goed is afgestemd op het gebouw. Daarnaast is het een vereiste dat de exploitatie goed is. Een goede exploitatie wordt gewaarborgd door actief beheer en onderhoud. Energiemonitoring is een onmisbaar onderdeel van actief beheer. Met inzet van monitoring houdt de organisatie namelijk optimaal inzicht in de prestaties en het rendement van de WKO. Monitoring is zowel interessant voor open WKO-systemen waarin gebruik gemaakt worden van het watervoerend pakket in de grond, alsmede gesloten systemen. Daarnaast is monitoring voor open WKO-systemen extra waardevol ten behoeve van de verplichte vergunningsrapportage.

Op de afbeelding hierboven ziet u een open WKO-systeem. In de winter en de zomer wordt de stromingsrichting van het grondwatersysteem omgedraaid (links zomer, rechts winter). In het winterseizoen wordt de warmwaterbel uit de ondergrond opgepompt en wordt het warme water gebruikt voor verwarming van het gebouw. In dit proces koelt het water af. Het afgekoelde water wordt met behulp van de koudebron in de ondergrond gebracht. De koudwaterbel wordt gedurende de winterperiode steeds groter. In de zomer wordt de stromingsrichting van het grondwatersysteem omgedraaid en wordt de koudwaterbel gebruikt om het gebouw te koelen, het water wordt in dit proces verwarmd en met behulp van de warmtebron afgevoerd naar de warmwaterbel in de grond.


Monitoring voor een goede werking van uw WKO
In de praktijk komt het helaas nog vaak voor dat een WKO-installatie, bestaande uit een configuratie met warmtepomp, niet naar behoren werkt. Dit kan een nadelig effect hebben op zowel het ondergronds deel, als het gebouw gebonden deel. Met inzet van monitoring bewaakt u de prestaties van uw WKO en kunt u op tijd uw installatie aanpassen, zodat deze goed blijft werken.

Voor het verkrijgen van inzicht zijn verschillende metingen noodzakelijk, denk hierbij aan onder andere flow-, temperatuur-, niveau- en drukmeters. Het monitoringsplatform ErbisOne collecteert de data van deze meters eenvoudig uit het gekoppelde GBS (gebouwbeheersysteem), dit gebeurt ongeacht het type (merk) GBS dat uw gebouw gebruikt (Lees voor meer info: Uitgelicht! ErbisOne: Het platform voor al uw energiedata). De ingelezen data worden in het Data Management Center van ErbisOne gecontroleerd en gevalideerd, alvorens deze in het WKO-dashboard worden verwerkt tot relevante inzichten. Naast de data van uw WKO-installatie, leest ErbisOne ook data in met betrekking tot uw energie-inkoop. Zo weet u wat de impact is van uw WKO-installatie op uw gehele energiehuishouding.

 

Het WKO-dashboard
Het WKO-dashboard van ErbisOne geeft optimaal inzicht in het functioneren en renderen van uw WKO-installatie(s).
In basis bestaat de module uit drie verschillende dashboards:

  • Een dashboard van de bron (wettelijk verplicht);
  • Een dashboard van het afgifte systeem;
  • En een dashboard gericht op de productie;

Op dit moment zijn de laatste twee onderdelen nog volop in ontwikkeling om ErbisOne gebruikers het optimale inzicht te bieden in productie en afgifte. Het wettelijk verplichte onderdeel met betrekking tot de bron is wel gereed én biedt momenteel al inzicht in meer dan honderd WKO-installaties!De WKO-bronrapportage
In de bronrapportage van het WKO-dashboard heeft u in één oogopslag inzicht in de energiebalans van de bron en de belangrijkste KPI’s met betrekking tot uw vergunning.
Om op de lange termijn het maximale te kunnen halen uit uw WKO-installatie, is het belangrijk dat uw bron energetisch in balans is. Met behulp van het dashboard heeft u inzicht hierin. In een overzichtelijke grafiek worden de warmte- en koudeopslag in combinatie met de energiebalans weergegeven. Naar wens kan dit ingesteld worden op één, vijf of tien jaar óf vanaf de ingebruikname van de WKO. Op deze wijze bewaakt u eenvoudig de energiebalans van de bron en voorkomt u hiermee disbalans en thermische vervuiling. Het voorkomen van thermische vervuiling is de basis voor een optimale exploitatie van uw WKO-installatie. Het gebouwgebonden afgiftesysteem tijdens de zomer en de winter, voor respectievelijk koelen en verwarmen, heeft hier grote invloed op.


Monitoring ten behoeve van wettelijke verplichting
Naast het verkrijgen van inzicht in de werking en de prestaties van uw WKO, is er de wettelijke plicht tot het monitoren van WKO’s. Vanaf het moment van exploiteren, bent u volgens de Waterwet verplicht om jaarlijks de verplaatste water- en energiehoeveelheden én de onttrekkings- en infiltratietemperatuur op te geven. Daarnaast dient u iedere 3 tot 5 jaar een evaluatie bij de provincie in te dienen met betrekking tot onder andere de invloed op de grondwatertemperatuur, het rendement en de besparing en de energiebalans in de bodem. Om te voorkomen dat deze wettelijke plicht een terugkerende last is, kunt u dit voor zijn door het actief monitoren van uw WKO-installatie. Zo kunt u in een handomdraai uw wettelijk verplichte vergunningsrapportage ‘uitdraaien’. Dit bespaart u kostbare tijd in het periodiek verzamelen en verwerken van alle benodigde data in de vereiste rapportage. De rapportage is te allen tijde up-to- date en geautomatiseerd beschikbaar!


Zo eenvoudig maakt u uw WKO vergunningsrapportage
Als exploitant van een WKO-installatie bent u wettelijk verplicht om jaarlijks een vergunningsrapportage te delen met uw provincie. Het WKO-dashboard van ErbisOne helpt u hierbij. Zeker als u meerdere WKO-installaties onder uw beheer heeft, maar ook bij één WKO is het opstellen van de rapportage een zeer tijdrovende klus. Met het dashboard genereert u deze rapportages met één druk op de knop. Zoals te zien is in de afbeelding hieronder, vindt u niet alleen alle (wettelijk verplichte) KPI’s, maar vindt u ook een export-button. Hiermee genereert u gemakkelijk een vergunningsrapportage, die u alleen nog maar hoeft te delen met het bevoegd gezag.
Lees verder

Hét platform voor alle energiedata

Lees verder

Het Data Management Center

Lees verder

Optimaal monitoren van zonnepanelen

Lees verder

Energie besparen met rapporten en analyses

Lees verder

Benchmark de energieprestaties van uw gebouwen

Lees verder

Succesvol monitoren van WKO-installaties

Lees verder

Visualiseer en deel uw energieprestaties op publieke schermen

Lees verder

Interactieve dashboards in eigen stijl en opmaak

Lees verderMeer informatie?

Wilt u meer informatie over ErbisOne, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan direct contact met ons op!

Contact


Deel dit blog met uw netwerk

LINKEDIN