Energie besparen met rapporten en analyses


ErbisOne is gemaakt om oneindig veel data uit elke mogelijke databron te verwerken tot betrouwbare informatie over het energieverbruik. In de ErbisOne Portal heeft u standaard de beschikking over een complete set rapportages waarmee uw organisatie inzicht krijgt in het energieverbruik én de mogelijke besparingen. In deze tweede blog uit de serie Uitgelicht! leert u meer over de kracht van de rapportages in ErbisOne.

 

 


Van data naar relevante informatie
De data in uw gebouwen bevatten waardevolle informatie, zeker wanneer de data op structurele wijze binnenkomen zoals data van uw meetbedrijf, (slimme) energiemeters, dataloggers, GBS en duurzame opwek. Wanneer deze data worden gecombineerd met andere typen data zoals openingstijden, buitentemperaturen en gebouwgrootte, komen relevante en interessante inzichten in beeld. In de ErbisOne basismonitoring heeft u toegang tot een aantal automatisch gegenereerde verbruiksrapportages, afhankelijk van de energiestromen in uw gebouw.


De verbruiksrapportage
Wanneer een verbruiksrapportage wordt geopend, toont ErbisOne in eerste instantie een grafiek van het verbruik per energiestroom, bijvoorbeeld gas of elektriciteit, over een bepaalde periode. De periode waarvan het verbruik wordt getoond en ook de interval hiervan kunnen eenvoudig worden aangepast. Om verdere analyses te maken van uw verbruik, kunt u optionele data toevoegen aan de grafiek, zoals (buiten)temperatuur, graaddagen en/of het verbruik van het voorgaande jaar. Aanvullend voegt u eenvoudig filters toe, zoals de openingstijden en de hoog/laag tarieven. Deze automatisch gegenereerde verbruiksrapportages zijn standaard beschikbaar voor alle ErbisOne gebruikers.

 

Een voorbeeld van een verbruiksrapportage.

 

ErbisOne energiemonitoring energie besparen met hulp van slimme rapportages
Rapportages voor energiebesparing
Wat het werken met ErbisOne aantrekkelijk maakt, is de grote rekenkracht en de snelheid van het systeem. De ingelezen data wordt direct vertaald naar relevante rapportages die de besparingsmogelijkheden in beeld brengen. ErbisOne gebruikers hebben toegang tot een aantal ijzersterke rapportages, o.a. het weekdagenprofiel, de belastingduurkromme en de puntenwolkgrafiek.

Het weekdagenprofiel
In ErbisOne is het energieverbruik van uw gebouwen op meerdere manieren af te zetten tegen de uren van de dag. Op deze wijze maakt u een rapportage van de juiste momenten waarop uw verbruik heeft plaatsgevonden. Eén voorbeeld hiervan is het weekdagenprofiel. Deze rapportage laat in één oogopslag zien wat het verbruik is per uur van elke dag van de week. Hiermee herkent u eenvoudig het verbruiksprofiel van uw gebouw, voor zowel van gas als elektriciteit. Met het weekdagenprofiel voorkomt u een te hoog verbruik buiten openingstijden, een te vroeg opstarten van klimaatinstallaties en een te hoge basislast. Alledrie veelvoorkomende fouten die veroorzaakt worden door verkeerde inregeling van installaties; een belangrijke veroorzaker van veel energie- en kostenverspilling in Nederlandse gebouwen.

 

Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van een weekdagenprofiel van een stadhuis. In dit profiel is een hoog verbruik ver buiten de openingstijden en in het weekend te zien. De installatie is niet goed afgestemd op de openingstijden van het gebouw.

ErbisOne energiemonitoring energie besparen met hulp van slimme rapportages
De belastingduurkromme
Een andere rapportagevorm in ErbisOne is de belastingduurkromme. In deze rapportage zet u uw elektriciteitsverbruik af tegen het aantal uren in een jaar. In een belastingduurkromme heeft u direct inzicht in de hoogte van uw basislast en uw maximaal vermogen. Op basis hiervan kunt u mogelijk de maatregel nemen om de basislast te verlagen of uw gecontracteerde vermogen te verlagen. Wanneer ook de openingstijden van uw gebouw bekend zijn in ErbisOne, kunnen deze worden meegenomen in de belastingduurkromme en wordt het ook inzichtelijk wat uw verbruik is binnen én buiten openingstijden. Zo ziet u gelijk of uw organisatie buiten openingstijden te veel energie verbruikt.

 

Een voorbeeld van een belastingsduurkromme zoals die hoort te zijn, met een prima basislast en een verbruik conform de openingstijden.

 

ErbisOne energiemonitoring energie besparen met hulp van slimme rapportages
De puntenwolkgrafiek
Naast het afzetten van het energieverbruik tegen de tijd, biedt ook de relatie tussen het verbruik en de buitentemperatuur relevante inzichten. In ErbisOne wordt deze analyse weergegeven in een puntenwolkgrafiek, ook wel bekend als ‘scatterplot’. In deze rapportage wordt alle elektriciteit- en/of gasverbruik van een jaar weergegeven in één diagram en wordt dit afgezet tegen de buitentemperatuur ten tijde van de verbruiksmeting. Hiermee ziet u in een oogopslag hoe uw verbruik zich ontwikkelt naarmate de buitentemperatuur daalt of stijgt. Door hier een stooklijn aan toe te voegen, ziet u direct wanneer er onwenselijk verbruik plaatsvindt én gaat u tegelijkertijd koelen en verwarmen tegen.

Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van een puntenwolkgrafiek waarin te zien is dat het niet helemaal goed loopt. Er wordt namelijk een klein beetje boven de stookgrens verwarmd. Dit komt mogelijkerwijs door gelijktijdig koelen en/of verwarmen. Verspilling is hier een risico.

 

ErbisOne energiemonitoring energie besparen met hulp van slimme rapportages
EBS Plicht
Sinds januari 2018 is het voor verschillende sectoren verplicht gesteld een Energieregistratie en BewakingSysteem (EBS) te hebben. Op de website van RVO kunt u de handleiding hiervan teruglezen. Bovenstaande analyses zijn allemaal onderdeel hiervan. Met ErbisOne voldoet u volledig aan deze plicht en méér.
Lees verder

Hét platform voor alle energiedata

Lees verder

Het Data Management Center

Lees verder

Optimaal monitoren van zonnepanelen

Lees verder

Energie besparen met rapporten en analyses

Lees verder

Benchmark de energieprestaties van uw gebouwen

Lees verder

Succesvol monitoren van WKO-installaties

Lees verder

Visualiseer en deel uw energieprestaties op publieke schermen

Lees verder

Interactieve dashboards in eigen stijl en opmaak

Lees verderMeer informatie?

Wilt u meer informatie over ErbisOne, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan direct contact met ons op!

Contact


Deel dit blog met uw netwerk

LINKEDIN