Support Login

Het platform
Monitoring
Installaties
Financieel
Duurzaamheid
Integraties
Visualisaties
Alle oplossingen
Koppelingen

Markten
Onderwijs
Overheid
Zorg
Retail
Industrie

Ontdek
Blogs
Veelgestelde vragen
DownloadsZorg

In zowel de cure- als de caresector staat het bieden van goede zorg aan de cliënt of patiënt centraal. Toch kan ook de zorgsector niet om de energietransitie heen en zullen zorginstellingen en ziekenhuizen moeten verduurzamen. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken is betrouwbare informatie nodig. ErbisOne biedt hier óók voor de zorg relevante oplossingen voor.


Energiemonitoring in de zorg

Instellingen binnen de cure-sector, beschikken in veel gevallen over meerdere locaties, variërend in grootte, zoals verzorgingshuizen, revalidatiecentra, woongroepen etc. De gebouwen zijn overwegend simpel van aard en het analyseren van hoofdmeterdata kan al hoge besparingen opleveren.


 

In de care-sector daarentegen, beschikken de instellingen vaak over één of enkele grote gebouwen, die complex van aard zijn en over veel verschillende installaties en (sub)meters beschikken.

Oplossingen voor jouw zorginstelling


Aansprekende voorbeeldenArchipel zorggroep

Archipel is een zorginstelling met meerdere locaties in de omgeving Eindhoven. Om aan de EBS-plicht te voldoen en om betrouwbaar inzicht te krijgen in haar energieverbruiken, maakt het gebruik van ErbisOne. Hierin wordt data van alle aansluitingen verwerkt in rapporten en analyses t.b.v. energiebesparing.


Middin

Met tientallen zorglocaties is het voor Middin essentieel om een totaalbeeld te hebben op het gebied van energie voor ál deze locaties. ErbisOne voorziet Middin hierin door deze data te vertalen naar rapporten, benchmarks, dashboards en meer.


Noorderbreedte

Noorderbreedte beschikt over diverse woonzorg- en revalidatiecentra. Met ErbisOne wordt er uitgebreid inzicht gekregen in energie & afval van deze locaties. Zo krijgt Noorderbreedte een compleet beeld van verbruik, opwekking, WKO, maatregelen en meer.

Data uit diverse bronnen
Inzicht in ZonPV & WKO
Koppeling Milieubaromether
Medisch Centrum Leeuwarden

ErbisOne wordt door het MCL op verschillende vlakken ingezet. Naast het monitoren van een groot aantal hoofd- & submeters, krijgt het ziekenhuis inzicht in het functioneren van haar WKO-installaties, maakt het eigen dashboards, deelt het eenvoudig gegevens met de Milieubarometer en meer.

Data uit diverse bronnen
Monitoren van WKO-installaties
Koppeling Milieubaromether

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek krijgt met ErbisOne een volledig beeld van haar energiehuishouding. Uit diverse bronnen wordt data verzameld en verwerkt tot verschillende oplossingen waarmee het ziekenhuis de juiste keuzes kan maken in haar energietransitie.
Data van hoofd- & submeters
Diverse rapporten & analyses
Monitoring van installaties

Rivas

Voor Rivas wordt ErbisOne zowel ingezet voor het monitoren van zorglocaties als het ziekenhuis. Uit verschillende bronnen wordt data verzameld over energieverbruiken & -opwekking. In ErbisOne wordt dit verwerkt in verschillende rapporten, analyses en actieve verbruiksbewaking.
Zorglocaties & ziekenhuizen
Monitoring van zonnepanelen
Actieve verbruiksbewaking