Support Login

Het platform
Monitoring
Installaties
Financieel
Duurzaamheid
Integraties
Visualisaties
Alle oplossingen
Koppelingen

Markten
Onderwijs
Overheid
Zorg
Retail
Industrie

Ontdek
Blogs
Veelgestelde vragen
DownloadsOnderwijs

De energietransitie is ook in het onderwijs in volle gang. Universiteiten, hogescholen, MBO’s en andere onderwijsinstellingen zullen stappen moeten nemen om hun organisatie te verduurzamen. Of het nou gaat om een kleine basisschool of immense campus, het nemen van de juiste keuzes in de energietransitie begint met inzicht. Met ervaring in het onderwijs die decennia ’s terug gaat, is ErbisOne hier uiterst geschikt voor.


Energiemonitoring in het onderwijs

Verschillende soorten onderwijsinstellingen kunnen erg van elkaar variëren, hetzelfde geldt voor hun gebouwen(portfolio). Waar het voortgezet en primaire onderwijs vaak over minder en kleinere gebouwen beschikt, hebben Mbo’s, Hbo’s en universiteiten vaak meer en grotere gebouwen en soms zelfs volledige campussen.


 

Energiemonitoring in het onderwijs kan ervoor zorgen dat het verbruik drastisch wordt verlaagd door benchmarking, data-analyse en signalering, tevens is energiemonitoring voor veel onderwijsinstellingen wettelijk verplicht.

Relevante oplossingen voor het onderwijs


Aansprekende voorbeeldenHogeschool van Arnhem & Nijmegen

Voor de monitoring van energieverbruiken en -opwekking van al haar locaties, maakt de HAN gebruik van ErbisOne. In het platform wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse rapporten, analyses, dashboards etc. en wordt er betrouwbaar inzicht in energie geboden.
80+ aansluitingen
Gas, elektra, warmte, water
Inzicht in zonnepanelen

Fontys hogeschool

De Fontys hogeschool maakt al geruime tijd gebruik van ErbisOne. Hiervoor wordt uit diverse bronnen data verzameld en vertaald naar tal van relevante oplossingen om grip te krijgen op haar energiehuishouding.
Actieve verbruiksbewaking
Monitoring van submeters
Inzicht in zonnepanelen

TU Delft

De TU Delft staat voor grote uitdagingen in de energietransitie, die vragen om betrouwbare informatie. ErbisOne is op maat ingericht voor de TU Delft om hier optimaal in te kunnen voorzien.
1000+ meters uit diverse bronnen
Monitoring van WKO-ring
Uitgebreide dashboards
Noorderpoort college

Noorderpoort wil actief bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, ook in haar eigen gebouwen. Om hierin de juiste stappen te kunnen zetten, is inzicht cruciaal. Hiervoor maakt Noorderpoort uitgebreid gebruik van diverse ErbisOne functionaliteiten.
Hoofd- & submeters
WKO & ZonPV monitoring
Maatwerk websites & narrowcasting

TU Eindhoven

Met alle uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt, heeft de TU/e baat bij één betrouwbare informatievoorziening voor ál hun energievraagstukken. Na gebruik gemaakt te hebben van Erbis, wordt dit hedendaags ingevuld met het ErbisOne platform.
1000+ meters uit tal van bronnen
WKO & ZonPV monitoring
Energiedisplays

Hoornbeeck college

Het Hoornbeeck college zet grote stappen in de verduurzaming van haar prachtige locaties. Met behulp van ErbisOne krijgt de organisatie inzicht in de impact van genomen maatregelen en worden nieuwe besparingsmogelijkheden gevonden.
Actieve verbruiksbewaking
Inzicht in zonnepanelen
Energiedisplays voor bewustwording