Support Login

Het platform
Monitoring
Installaties
Financieel
Duurzaamheid
Integraties
Visualisaties
Alle oplossingen
Koppelingen

Markten
Onderwijs
Overheid
Zorg
Retail
Industrie

Ontdek
Blogs
Veelgestelde vragen
DownloadsVeelgestelde vragen

Kom meer te weten over ErbisOne! Vind de antwoorden op de meest gestelde vragen over het platform. Wordt jouw vraag niet beantwoord of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!


Contact

EnergiemonitoringWat is energiemonitoring?

Zoals de term al doet vermoeden, draait het bij energiemonitoring om het registreren, volgen (en analyseren) van het energieverbruik. Het monitoren van energiestromen kan op verschillende manieren. In het verleden gebeurde dit veelal door handmatige registratie van energiemeters, maar met de komst van telemetrische meters en de sterk toegenomen beschikbare (energie)data, gebeurt dit steeds vaker automatisch, in een EBS óf een EMS.

Waarom energiemonitoring?

Naast het feit dat energiemonitoring voor veel organisaties een verplichte maatregel is, zijn er nog vele andere redenen om aan de slag te gaan met energiemonitoring. Zo is het essentieel voor een succesvolle uitvoering van een energiebeleid. Zonder inzicht in de energiestromen van een organisatie, is het onmogelijk om de juiste beslissingen te nemen en stappen te zetten én deze in de loop der tijd te volgen en bewaken.
Daarnaast geeft energiemonitoring met een EMS inzicht in het functioneren van duurzame installaties, zoals zonnepanelen, warmtepompen en WKO’s. Ook wordt het mogelijk om energiekosten te beheren en reduceren, besparende maatregelen te beheren én meer.

Het verschil tussen een EBS en een EMS

Als het gaat over energiemonitoring wordt er vaak gesproken over energieregistratie en -bewakingssystemen (EBS) en energiemanagementsystemen (EMS). Een EBS registreert en analyseert energieverbruiken aan de hand van de aanwezige slimme meters binnen een gebouw, met als doel om optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties te borgen. Voor veel organisaties is het hebben van een EBS een wettelijk verplichte (erkende) maatregel.

Een EMS doet in feite hetzelfde als een EBS, maar heeft in veel gevallen een bredere insteek. Zo wordt er ook data uit andere bronnen gecollecteerd (bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem, submeters, duurzame installaties etc.), waarmee ook de output in de vorm van rapportages, analyses en dashboards breder is dan bij een EBS.

In veel gevallen wordt er met het hebben van een energiemanagementsysteem (EMS), tevens voldaan aan de EBS-plicht. Een voorbeeld hiervan is het ErbisOne platform.


ErbisOneWat is ErbisOne?

ErbisOne is een webbased platform voor het monitoren en managen van energie. Het collecteert data met betrekking tot energie, duurzaamheid, klimaat, installaties etc. uit alle mogelijke bronnen en systemen. In ErbisOne wordt deze data vertaald naar concrete (stuur)informatie, weergegeven op een manier die aansluit bij de wensen van de gebruiker. Met deze inzichten kan invulling gegeven worden aan succesvol energiemanagement en het doorlopen van een succesvolle energietransitie. Contacteer sales voor een uitgebreidere uitleg over ErbisOne en de mogelijkheden die het platform biedt. 

Voor wie is ErbisOne?

ErbisOne is geschikt voor alle organisaties, van klein tot groot, die aan de slag willen met energiemonitoring. Door de flexibiliteit van het platform, leent het zich goed voor complexe single-sites, zoals: industrie, (academische) ziekenhuizen en universiteiten. Daarnaast wordt ErbisOne met succes ingezet in multi-sites met omvangrijke vastgoedportefeuilles, zoals: gemeenten, retail, hogescholen etc.
 
Benieuwd wat ErbisOne kan betekenen voor jouw organisatie? Neem contact met ons op! 

ErbisOne is niet geschikt voor particulieren.

Wat is het verschil tussen de portal van mijn meetbedrijf en ErbisOne?

Verschillende meetbedrijven bieden – al dan niet in het contract – in sommige gevallen ook een portal aan voor het krijgen van inzicht in energie. Een terechte vraag is daarom ook, waarom een organisatie een EMS nodig heeft, wanneer het ook toegang heeft tot een portal van het meetbedrijf. Om dit te begrijpen, is het goed om de verschillen te kennen tussen beide oplossingen.

Het belangrijkste verschil is dat veel portals van meetbedrijven inzicht bieden aan de hand van data afkomstig van hun meters, daar een EMS in veel gevallen data kan collecteren van álle meetbedrijven, wat vooral handig is wanneer een organisatie diensten afneemt van meerdere meetbedrijven. Daarnaast biedt een EMS ook de mogelijkheid om ook uit andere bronnen data te collecteren. Denk hierbij aan data uit GBS-en, installaties, systemen van derden etc. om zo een gedetailleerder beeld te kunnen geven van de energiestromen.

Tot slot is er vaak een groot verschil te zien in de functionaliteiten. Een EMS als ErbisOne biedt de gebruiker doorgaans meer mogelijkheden voor en flexibiliteit in het rapporteren, analyseren en visualiseren van energie.

Voldoe ik met ErbisOne aan de wetgeving?

ErbisOne is compliant met wetgeving rondom energie, met een focus op de Nederlandse wetgeving. Zo wordt met ErbisOne voldaan aan de plicht tot het hebben van een Energieregistratie en -bewakingssysteem (EBS). Zo biedt het platform alle verplichte rapporten en analyses voor het tegengaan van energieverspilling, voorgeschreven door het RVO.

Daarnaast helpen de modules van ErbisOne bij het voldoen aan verschillende verplichtingen, zoals: vergunningsrapportages voor WKO’s, de GACS- verplichting, ESG, CSRD etc. en met de oplossing maatregelen management biedt ErbisOne de mogelijkheid om (wettelijk verplichte) maatregelen te volgen en bewaken.

Is jouw organisatie verplicht tot het uitvoeren van specifieke wetgeving? Wij gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden van ErbisOne hiervoor toe te lichten. Neem contact met ons op.

Hoeveel energie kan ik besparen met ErbisOne?

De hoeveelheid energie die bespaart kan worden met ErbisOne en monitoringssystemen in het algemeen, is van veel factoren afhankelijk. Denk hierbij aan de staat van de gebouwen, de maatregelen die reeds zijn doorgevoerd, de mate waarin er met het systeem wordt gewerkt etc. Er zijn verschillende studies gedaan naar het effect van energiemonitoring, waarbij de besparingen variëren van 2-8% op het energieverbruik. Uit onze eigen ervaring is dit een goede indicatie, waarbij – afhankelijk van de situatie – een hogere besparing te realiseren is.

Is er een demo-omgeving van ErbisOne beschikbaar?

Op aanvraag is het mogelijk om toegang te krijgen tot een demo-omgeving. Aan de hand van een fictieve dataset kun je kennismaken met de mogelijkheden van ErbisOne. Contacteer sales om toegang te krijgen tot de demo-omgeving.


DataMet welke systemen kan ErbisOne koppelen?

ErbisOne biedt de mogelijkheid om uit álle mogelijke bronnen (energie)data te collecteren, mits deze bronnen de mogelijkheid bieden om data te exporteren. Idealiter maakt ErbisOne hiervoor gebruik van API-koppelingen, maar a.d.h.v. bijvoorbeeld mail en ftp zijn ook file-based koppelingen mogelijk. Op dit moment zijn er reeds vele koppelingen beschikbaar in ErbisOne. Is een koppeling (nog) niet beschikbaar in ErbisOne, dan gaan wij graag het gesprek aan om deze te ontwikkelen.

Zijn de gegevens van mijn organisatie veilig bij ErbisOne?

Ja, ErbisOne gaat uiterst zorgvuldig om met al jouw gegevens! Jouw meetdata, gebouwinformatie, bedrijfsgegevens etc. worden opgeslagen in een uiterst veilige Microsoft Azure omgeving. De software zelf bevat uitgebreide beveiliging, wordt regelmatig voorzien van updates en wordt periodiek getest op veiligheid. Meer weten over onze aanpak rondom data veiligheid? Neem gerust contact met ons op!


Pricing
Hoe is de prijs van ErbisOne opgebouwd?

Het jaarlijkse ErbisOne abonnement is opgebouwd in verschillende delen. Hoofdzakelijk wordt er gekeken naar de hoeveelheid data(punten) die verwerkt wordt. Daarnaast wordt er gekeken naar welke en hoeveel aanvullende modules er worden afgenomen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden en pricing te verkennen.

Welke licenties biedt ErbisOne?

ErbisOne kent een jaarlijks abonnement, waarbij twee varianten licenties mogelijk zijn:
- ErbisOne Configurate
- ErbisOne Full-Service

Meer informatie over de licentietypen en welke het beste bij jouw organisatie past vind je hier.

Wat is de looptijd van een ErbisOne abonnement?

De looptijd van een ErbisOne abonnement is minimaal één jaar, waarna deze jaarlijks te verlengen is.


SupportZijn er ondersteunende materialen beschikbaar voor het gebruik van ErbisOne?

Om het maximale te halen uit ErbisOne, krijgen de gebruikers in de portal toegang tot verschillende ondersteunende materialen. Zo zijn er van alle onderdelen in ErbisOne uitgebreide helpteksten en instructievideo’s terug te vinden. Daarnaast is op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur de helpdesk beschikbaar voor algemene vragen over ErbisOne.

Zijn er gebruikerstrainingen beschikbaar voor ErbisOne?

Ja, naast de ondersteunende materialen die online worden aangeboden, is het ook mogelijk om een gebruikerstraining op locatie te krijgen. De inhoud van deze training sluit aan op de functionaliteiten in jouw ErbisOne licentie en hetgeen waar ErbisOne binnen jouw organisatie voor wordt ingezet.

Kunnen mijn collega’s ook gebruikmaken van ErbisOne?

ErbisOne is uiterst relevant voor meerdere stakeholders binnen een organisatie en in veel gevallen wordt er vanuit verschillende afdelingen gewerkt aan energie & duurzaamheid. Om iedereen ook de mogelijkheid te bieden om te werken met ErbisOne, maakt het voor de licentie en daarmee de kosten niet uit hoeveel gebruikers er worden aangemaakt binnen een organisatie.